• Welkom bij Loge L'lnséparable

    Welkom bij Loge L'lnséparable

Loge L'lnséparable n° 12 | O.·. Bergen op Zoom

Zoals vele mensen stelt ook de vrijmetselaar zich vragen als: wat is mijn plaats en taak in deze wereld, waarom ben ik hier?

Door middel van het ondergaan en meebeleven van de inwijdingen tot leerling, gezel en meester welke de vrijmetselarij kent en het zich eigen maken van de daarbij behorende symboliek zoekt hij antwoord op deze vragen.

In de leerling-graad tracht hij zichzelf, zijn diepere ik, te leren kennen. Hij toetst in de tweede of gezellengraad zijn relatie tot zijn medemens en in de derde of meestergraad probeert hij zijn houding te bepalen t.o.v. het onnoembare: die, of datgene wat vrijmetselaren symbolisch aanduiden met "Opperbouwmeester des Heelals".

Vrijmetselaren willen bouwen aan een onzichtbare Tempel (waartoe de bouw van de tempel van koning Salomo in Jeruzalem ten zinnebeeld strekt), waarvan zijzelf de "levende bouwstenen" zijn. Dat kan alleen als de "ruwe steen" welke zij zijn, bewerkt wordt tot een "kubieke steen", die dan kan passen in dat bouwwerk.

Loge L'lnséparable n° 12 | O.·. Bergen op Zoom