Welkom

 

 

Welkom op de website van vrijmetselaarsloge L’Inséparable. 

Loge L’ Inséparable is een vereniging van mannen die samen arbeiden binnen de methode “vrijmetselarij” en maakt deel uit van de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden. 

Onze loge is opgericht in 1767 en daarmee de oudste nog bestaande vereniging in Bergen op Zoom. De loge is sinds 1996 gehuisvest in het pand aan de Engelsestraat 30. 

Op deze site vindt u informatie over de methode Vrijmetselarij, over de inwijdingen, de comparities, de geschiedenis van de Loge en nog veel meer. U zult ontdekken dat Vrijmetselarij een eigentijdse stroming is, geworteld in een eeuwenlange traditie.

Wat is Vrijmetselarij?

Vrijmetselarij is een methode om het bewustwordingsproces van de individuele leden te visualiseren. De Vrijmetselarij maakt daarbij gebruik van een allusieve methode waardoor leden in staat worden gesteld om ieder op hun eigen wijze om te gaan met de vragen naar de zin van het bestaan. De specifieke eigenschap van de Vrijmetselarij is dat zij gebruik maakt van symbolen en ritualen. De symboliek is voor een belangrijk deel ontleend aan de laatmiddeleeuwse bouwgilden.

De vrijmetselarij biedt dus mannen van deze tijd een methode om te komen tot persoonlijke zingeving en ethische plaatsbepaling. Door het gebruik van symbolen en het ondergaan en het gezamenlijk beleven van rituelen, tekent zich voor de bewust levende man een weg van persoonlijke groei en ontwikkeling af. Deze weg helpt hem zich te plaatsen ten opzichte van zichzelf, de medemens en datgene wat hij als leidinggevende kracht in zijn leven aanvaardt.

De vrijmetselaar ziet zichzelf symbolisch als ruwe steen, een steen die bewerkt moet worden tot een kubieke steen om een plek – zijn plek – in de samenleving in te nemen. Een samenleving die hij ziet als een te voltooien bouwwerk.Loge L’Inséparable  is een enthousiaste en dynamische vrijmetselaarsloge waar mannen in een sfeer van broederschap en vertrouwen samenkomen. Onze loge telt momenteel circa 30 leden. Zij komen uit alle geledingen van de samenleving. Een enorme diversiteit in maatschappelijke positie, werkkring, culturele, religieuze en politieke achtergrond.

 

Artikel 1 (uit het statuut van de Orde van Vrijmetselaren)
1. Een vrijmetselaar is een vrij man van goede naam, die is ingewijd in een tot de Orde behorende
loge, dan wel in een loge die werkt onder een door de Orde erkende Grootloge. Hij werkt, samen
met andere vrijmetselaren, met behulp van symbolen en rituelen aan zijn persoonlijke vorming.
Deze symbolen en rituelen zijn door de traditie gegeven; zij worden door de vrijmetselaar naar
eigen inzicht geïnterpreteerd.
De gezamenlijke arbeid stimuleert hem ook naar vermogen bij te dragen aan een betere
samenleving.
De vrijmetselaar zoekt op wat mensen verbindt en tracht weg te nemen wat hen verdeelt, opdat
het ideaal van een allen verbindende broederschap gestalte kan krijgen. Daarbij aanvaardt hij
een persoonlijke verantwoordelijkheid ten opzichte van de wereld, die hij ziet als een te voltooien
bouwwerk waarvan ieder mens een levende bouwsteen is. Hij verricht die arbeid in het licht van
een hoog beginsel, symbolisch aangeduid als “Opperbouwmeester des Heelals”.
De vrijmetselaar erkent de hoge waarde van de menselijke persoonlijkheid, de gelijkwaardigheid
van alle mensen, ieders recht om zelfstandig te zoeken naar waarheid en ieders
verantwoordelijkheid voor zijn doen en laten.