Vrijmetselaar worden?

Vrijmetselaar worden?
Bent u op zoek naar nieuwe antwoorden op oude vragen?
Zoekt u zingeving, verdieping en betekenis in het leven?
U zoekt een methode om uzelf te verbeteren en de ander te helpen?
Dan is de vrijmetselarij wellicht iets voor u. Kom eens langs!

 

De Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden is al sinds 1756 het gezicht van de erkende vrijmetselarij in ons land. Het lidmaatschap staat open voor iedere man van 18 jaar en ouder, ongeacht geloof, ras of geaardheid.

Vrouwen kunnen lid worden van de Orde van Weefsters, Vita Feminea Textura, waarmee nauwe banden bestaan. Dat geldt ook voor de Internationale Orde der Gemengde Vrijmetselarij, Le Droit Humain. In Gouda en Den Bosch bestaat sinds 2015 ook een loge alleen voor vrouwen.

Als u overweegt lid te worden, neem dan contact met ons op. We maken graag nader kennis.

Wilt u zich aanmelden? Dan volgt een drietal gesprekken met leden van onze loge, waarbij over en weer wordt gekeken of ‘het klikt’. Die zorgvuldigheid is nodig, want u wordt lid van een vereniging, waarvan de meeste leden hun leven lang lid blijven. Ook willen we misverstanden voorkomen: de loge is geen plaats om zaken te doen, of om te netwerken. Het is een plaats van verdieping van inzichten.

 

Contactpersoon: Dhr. O. Dekker

T: (06) 15 20 71 06

E: Logevoorlichter12@gmail.com