Comparitie

Naast de rituele inwijdingen en andere rituele bijeenkomsten, vinden er regelmatig comparities (‘samen verschijnen’) plaats. Dit zijn bijeenkomsten waarbij een voordracht wordt gehouden waarover vervolgens wordt nagepraat.

Loge L’Inséparable komt tijdens het verenigingsjaar (september-juni) wekelijks op vrijdagavond bijeen in het Logegebouw aan de Engelsestraat te Bergen op Zoom.

De Comparitieruimte

Bij toetreding wordt duidelijk gemaakt dat ieder lid in principe aan alle logeavonden deelneemt. Zeker in het begin geeft een frequent logebezoek de Leerlingvrijmetselaar de kans om de methode, maar ook de medebroeders, beter te leren kennen.

Op de meeste avonden vormt een lezing of presentatie (‘bouwstuk’ genoemd) het middelpunt. Een dergelijke presentatie kan gaan over een maatschappelijk of een levensbeschouwelijk onderwerp, waarbij veel aandacht wordt besteed aan de relevante vrijmetselaarsideeën daarover. Er wordt veel aandacht besteed aan de persoonlijke ervaringen. De aanwezige broeders nemen actief deel aan de gedachtenwisseling.